سازمان منطقه آزاد قشم

منطقه آزاد قشم ، اطلاعات ادارت قشم ، قشم ، منطقه آزاد قشم ، تبلیغات ، اطلاع رسانی ، قشموندی ، جزیره قشم ، چاپ قشم ، سعید وکیل
5/5
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

متولی مجموعه

سمت: مدیرعامل

بخش های مجموعه
توضیحات و وظایف

توضیحات:

سازمان منطقه آزاد قشم در سال 1369 تاسیس شد

‌اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی، در جلسه مورخ 1373.3.31 با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه‌شماره .16632ت30ه مورخ 1373.2.13) و به استناد بند (ب) ماده (4) قانون “‌چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسلامی ایران” -‌مصوب 1372 – اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم را به شرح زیر تصویب نمودند

 

وظایف:

‌انجام امور زیربنایی
عمران و آبادانی
رشد و توسعه اقتصادی
سرمایه‌گذاری
افزایش درآمد عمومی
ایجاد اشتغال سالم و مولد
تنظیم بازار کار و کالا
حضور‌فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای
تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه
خدمات عمومی

کلیدها و برچسب ها
قبل
بعدی
اطلاعات ادارت قشم ، قشم ، منطقه آزاد قشم ، تبلیغات ، اطلاع رسانی ، قشموندی ، جزیره قشم ، چاپ قشم ، سعید وکیل ، بازاریابی ، پلتفرم مدیریت مجتمع های تجاری 36500
اطلاعات ادارت قشم ، قشم ، منطقه آزاد قشم ، تبلیغات ، اطلاع رسانی ، قشموندی ، جزیره قشم ، چاپ قشم ، سعید وکیل ، بازاریابی ، پلتفرم مدیریت مجتمع های تجاری 36500
اطلاعات ادارت قشم ، قشم ، منطقه آزاد قشم ، تبلیغات ، اطلاع رسانی ، قشموندی ، جزیره قشم ، چاپ قشم ، سعید وکیل ، بازاریابی ، پلتفرم مدیریت مجتمع های تجاری 36500
اطلاعات ادارت قشم ، قشم ، منطقه آزاد قشم ، تبلیغات ، اطلاع رسانی ، قشموندی ، جزیره قشم ، چاپ قشم ، سعید وکیل ، بازاریابی ، پلتفرم مدیریت مجتمع های تجاری 36500
اطلاعات ادارت قشم ، قشم ، منطقه آزاد قشم ، تبلیغات ، اطلاع رسانی ، قشموندی ، جزیره قشم ، چاپ قشم ، سعید وکیل ، بازاریابی ، پلتفرم مدیریت مجتمع های تجاری 36500
اطلاعات ادارت قشم ، قشم ، منطقه آزاد قشم ، تبلیغات ، اطلاع رسانی ، قشموندی ، جزیره قشم ، چاپ قشم ، سعید وکیل ، بازاریابی ، پلتفرم مدیریت مجتمع های تجاری 36500
اطلاعات ادارت قشم ، قشم ، منطقه آزاد قشم ، تبلیغات ، اطلاع رسانی ، قشموندی ، جزیره قشم ، چاپ قشم ، سعید وکیل ، بازاریابی ، پلتفرم مدیریت مجتمع های تجاری 36500
اطلاعات ادارت قشم ، قشم ، منطقه آزاد قشم ، تبلیغات ، اطلاع رسانی ، قشموندی ، جزیره قشم ، چاپ قشم ، سعید وکیل ، بازاریابی ، پلتفرم مدیریت مجتمع های تجاری 36500
اطلاعات ادارت قشم ، قشم ، منطقه آزاد قشم ، تبلیغات ، اطلاع رسانی ، قشموندی ، جزیره قشم ، چاپ قشم ، سعید وکیل ، بازاریابی ، پلتفرم مدیریت مجتمع های تجاری 36500

اطلاعات ادارات قشم ، ارگان های قشم ، شرح وظایف سازمان های ادارات و ارگان های قشم ، منطقه آزاد قشم ، نحوه ی گرفتن مجوز فعالیت در قشم ، سرمایه گذاری در قشم ، بانک های قشم ، مراکز مالی و اعتباری قشم ، مراکز بهداشتی و درمانی قشم ، اماکن عمومی قشم ، مساجد قشم ، مراکز تجاری قشم و آنچه یک شهروند و قشموند برای زندگی بهتر نیاز دارد.

آخرین نوشته ها

ثبت نام برای خبرنامه

برای ثبت نام در خبرنامه اطلاعات خود را وارد کنید